Mønge - Afgørelse - Landzonetilladelse

27-07-2022

Mønge, Ellegårdsvej 7: Landzonetilladelse til udvidelse af tidligere driftsbygning til engros-lager.
Klagefrist 24. august 2022.