Helsinge - Afgørelse - Miljøvurderingsscreening af skovrejsning på Guldmosevej 5

22-07-2022

Gribskov Kommune har lavet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 vedr. skovrejsning på Guldmosevej 5, 3200 Helsinge.
Klagefrist er 19.08.2022