Helsinge - Afgørelse - Skovrejsning i uønsket område - Guldmosevej 5

22-07-2022

Gribskov Kommune har lavet afgørelse efter § 9, stk. 2 i jordressourcebekendtgørelsen vedr. skovrejsning i uønsket område på Guldmosevej 5. 3200 Helsinge.
Klagefrist er 19.08.2022.