Tibirkevejen – afgørelse om dispensation til arkæologisk gravning i beskyttet eng ved Tibirkevejen

15-12-2022

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til arkæologisk udgravning ved fortidsmindet ’Tibirkevejen’ i Gribskov Kommune.

Dispensation

Klagefristen er den 12. januar 2023.