Ramløse – afgørelse om dispensation til arkæologisk udgravning

16-12-2022

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til at udføre arkæologisk udgravning.

Dispensation

Klagefristen er den 13. januar 2023.