Annisse - Afgørelse - vedtægter for Landvindingslaget Hovgaards enge

20-12-2022

 

Vandløbsmyndighed i Gribskov Kommune har godkendt de nye vedtægter for Landvindingslaget Hovgaards enge.

Udvalget Klima, Teknik og Miljø havde den 28. oktober 2022 valgt, at sende forslag til nye vedtægter for Hovgaards Enge Landvindingslag i offentlig høring. Da der ikke er kommet nogle bemærkninger i den offentlige høring, har administrationen nu godkendt de nye vedtægter.

 Afgørelse

Vedtægter 

Klagefrist den 18. januar. 2023