Afgørelse - Villingerød - tilladelse til ny vandindvindingsboring

13-12-2022

Gribskov Kommune har givet tilladelse til etablering af ny boring ved Villingebæk Vandværk. 

Der er samtidig foretaget en VVM-screening og truffet afgørelse om, at der ikke foretages fuld VVM-redegørelse.

Klagefristen er d. 10. jan. 2023.

Tilladelse

VVM-screening