Tilladelses til rørlægninger ifb. Hegn om NNP Gribskov

19-08-2022

Vandløbsmyndigheden tillader hermed rørlægning af 13 privat grøfter på mellem 3-5 meter, efter vandløbsloven1 § 17. I forbindelsen med Naturstyrelsens etablering af Naturnationalpark i Gribskov, ønsker Naturstyrelsen at etablere 22 km hegn. Her vil hegnet krydse 73 grøfter i alt. 28 af dem ønsker de en rørlægning på. 13 stk. er i Gribskov kommunen.

Tilladelse

Ansøgning om rørunderføring

Klagefristen er d. 16. sep. 2022.