Tilladelse til Hydrologiprojektet i NNP Gribskov

19-08-2022

Vandløbsmyndigheden har givet tilladelse til regulering af de privat vandløb, efter vandløbsloven1 § 17. I forbindelsen med Naturstyrelsens etablering af naturlig hydrologi i Gribskov Naturnationalpark, ønsker Naturstyrelsen at nedlægge/ændre 12 private vandløb i skoven.

Tilladelse

Ansøgning + bilag ses her 

Klagefristen er d. 16. sep. 2022