Reguleringstilladelse Præstevejen 116, Græsted

05-08-2022

Reguleringstilladelse vedrørende etablering af sø ved eksisterende vandløb, Præstevejen 116, Græsted.
Klagefrist 02. september 2022.