Græsted Overdrev - Afgørelse - Landzonetilladelse

05-08-2022

Græsted Overdrev, Præstevejen 116: Landzonetilladelse til etablering af en sø.
Klagefrist 02. september 2022.