Holløse, 3210 Vejby – Afgørelse – Screening i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

05-08-2022

Screeningsafgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for omlægning af trafikkrydset mellem Kildevej-Askemosevejen-Tibirkebro til en rundkørsel.

Holløse, 3210 Vejby – Afgørelse – Screening i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Klagefristen er den 2. september 2022.

Se mere her: VVM screening og afgørelse.