Indsigtsbro – afgørelse om dispensation til etablering af Indsigtsbro i Esrum Sø

16-08-2022

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af indsigtsbro i den nordlige ende af Esrum Sø.

Klagefristen er den 13. september 2022