Tisvilde By, Tibirke – afgørelse – dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3

23-09-2021

Gribskov Kommune har meddelt en lovliggørende dispensation til opførelse af tre kajakstativer inden for §3.

Klagefristen er d. 22. okt. 2021

Dispensation