Vejby - afgørelse - dispensation fra naturbeskyttelsesloven

27-10-2021

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af beskyttet sø.

Klagefristen er d. 24. nov. 2021.

Dispensation