Helsinge – afgørelse – dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til at opføre carport

06-10-2021

Gribskov Kommune har meddelt dispensation til at opføre carport på 45,6 m2 inden for skovbyggelinjen.
Klagefristen: 2. november 2021