Gilleleje - afgørelse - dispensation til franske altaner nær beskyttet sø

13-10-2021

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til franske altaner på annekser nær beskyttet sø.

Klagefristen er d. 10. nov. 2021

Dispensation