Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Mårum – afgørelse om dispensation til oprensning af sø

08-11-2021